Actueel project

Van elke kipadoptie gaat een deel van het bedrag naar een bijzonder project. De projecten worden zorgvuldig gekozen en versterken de doelen van Adopteer een Kip.

Speciaal project: ‘Kakelvertaler’ App

Ons doel: Adopteer een Kip gaat naar een mobiele app ontwikkelen waarmee de meeste kippengeluiden vertaald kunnen worden. Het doel van deze app is om het voor kippenhouders eenvoudiger te maken om het welzijn van hun kippen te peilen.

Enige tijd geleden hebben Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, de Gezondheidsdienst voor Dieren en uitgeverij Roodbont het boek: ‘Kipsignalen’ uitgegeven. Het boek richt zich op pluimveehouders en hoe zij, wanneer zij beter inspelen op de signalen van hun kippen, hun bedrijfsvoering aanzienlijk kunnen verbeteren. In het boek wordt bijvoorbeeld beschreven wat het betekent als er veel buitennesteieren zijn of als kuikens veel voer morsen. Door goed te kijken naar de signalen die de kippen geven, kunnen deze in een vroeg stadium worden geïnterpreteerd en eventueel actie worden ondernomen om de koppel weer op het goede spoor te krijgen.

Kippencommunicatie
Naast al deze gedragssignalen maken kippen ook heel veel verschillende geluiden. Bepaalde geluiden zijn bedoeld om de anderen te waarschuwen voor gevaar en met weer een heel ander geluid melden de kippen dat ze een ei hebben gelegd. Ook zijn er duidelijke geluiden te herkennen die te maken hebben met de rangorde tussen kippen. In het boek wordt  dan ook aandacht gegeven aan deze geluiden. Kippen hebben op hun repertoire zo’n dertig verschillende geluiden. Dit zijn signalen die de kippen gebruiken om elkaar te vertellen wie de baas is, gewoon te ‘keuvelen’ en elkaar te waarschuwen voor gevaar.

Mobiele ‘Kakelvertaler’
Adopteer een Kip gaat naar aanleiding van dit onderzoek een mobiele app ontwikkelen waarmee de meeste kippengeluiden vertaald kunnen worden. Het doel van deze app is om het voor kippenhouders eenvoudiger te maken om het welzijn van hun kippen te peilen. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe software wordt er op dit moment een database gevuld met zo veel mogelijk verschillende kippengeluiden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de beschikbare kennis die er is op het gebied van stemherkenningssoftware. Om de implementatie van de vertalingen zo betrouwbaar mogelijk te maken, gebeurt de interpretatie op dit moment nog in combinatie met beeld. Op deze manier worden de beste inzichten verkregen in hoe de kip zich voelt en in welke omstandigheden zij zich bevindt.

De verwachting is dat de Kakelvertaler in najaar 2016 live gaat. De App is dan beschikbaar voor zowel iOS als Android.

In het kippenhok
Om een idee te krijgen van hoe dit er in de praktijk uitziet vind je hieronder een filmpje van een toom met twee hanen. We zien en horen hennen die een ei hebben gelegd, een kloek met kuikens, een haan die zijn hennen op het voedsel wijst, een haan die zijn territorium afbakent en een concurrent op afstand houdt, een hen die schrikt en wegrent, hennen die een stofbad nemen. https://www.youtube.com/watch?v=5vEQ9GwcF3Y

Bron filmpje: Levende Have


Speciaal project: Solidair met Soja

Ons doel:  In 2016 wil Bionext samen met de bedrijven op naar 100 % biologisch eco-sociale soja voor alle Nederlandse biologische legkippen

Biologische kippen en soja

Biologische legkippen eten biologisch voer. Een belangrijk ingrediënt van dat voer is biologische soja, geteeld zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Deze biologische soja wordt vooral geteeld in China, op gebieden die al heel lang in gebruik zijn als landbouwgrond. Biologische soja is gegarandeerd gentechvrij. De doelstelling van de biologische sector is om steeds meer regionaal veevoer (uit Europa) te voeren aan de kippen. Maar de kwaliteit van het biologische voer en de prijs van het aanbod is nog niet zo dat er op heel korte termijn overgestapt kan worden op 100 % Europees voer. Het aandeel regionaal voer is nu 20 %.

Het diervoer dat de biologische sector van ver haalt, voldoet dus aan alle biologische regels. Vanwege alle discussies over soja krijgen biologische pluimveehouders met regelmaat vragen of ook voor biologische soja regenwoud gekapt wordt. Dat is in de praktijk niet zo, maar dit is niet vastgelegd in de biologische regelgeving.

In 2012 is sojahandelaar Green Food International samen met Bionext, diervoederproducent Van Gorp, de Biologische Pluimveehoudersvereniging, eierpakstation Gebr. Van Beek, Stichting merkartikel Bio+ en Solidaridad gestart met het project Solidair met Soja. In dit project werken we aan aanvullende eisen voor biologische soja, waarmee zwart op wit aangetoond kan worden dat er voor biologische soja geen regenwoud gekapt worden en dat de sojatelers goede arbeidsomstandigheden hebben. Deze eisen vormen een aanvulling op de biologische regels en zijn vastgelegd met het keurmerk Eco-Social. Dit keurmerk is alleen beschikbaar voor biologische producten en wordt door een externe controle-instantie gecertificeerd en gecontroleerd. De sojahandelaar betaalt een vast bedrag om lid te worden van EcoSocial en betaalt daarnaast een premie op elke ton soja, die geïnvesteerd wordt in sociale en ecologische projecten voor de sojatelers. Dit kan een nieuwe soja-opslag zijn, een school of een weg, die dus betaald wordt met de premie op  de soja. Hiermee heeft dit keurmerk direct impact op de plek van teelt en voor de mensen die de soja telen.   

Sinds 2012 zijn steeds meer biologische partijen aangesloten bij het initiatief. Met de aansluiting van diervoederproducenten De Eendracht, Reudink en Agrifirm is het grootste deel van de biologische soja in het voer van de Nederlandse biologische legkip aanvullend gecertificeerd. 

Speciaal project 2013, 2014 en 2015: Bomen voor Buitenkippen

Biologische pluimveehouders in Nederland werkten samen in een 3-jarig project 'Bomen voor Buitenkippen'. Adopteer een Kip steunde dit project financieel en we dachten mee. Er is in de afgelopen 3 jaar volop geexperimenteerd door de boeren met verschillende planten en struiken in de uitloop. Zijn ze 'kip-proof'? En hoeveel werk is het voor de boer om de planten te onderhouden? In 2015 was de finale: de verkiezing van de mooiste uitloop van Nederland. 

Het Louis Bolk Instituut verzorgde de inhoudelijke begeleiding van de boeren. We keken hoe we in de uitloop meer beschutting kunnen bieden aan de kippen. Kippen voelen zich veiliger in een uitloop met bomen en struiken en gebruiken zo eerder de hele uitloop. Er is geëxperimenteerd met fruitbomen, notenbomen, olifantsgras en wilgen. Bij elk gewas is gekeken hoeveel uur het werk is voor de boer, wat het financieel oplevert en of de kippen hierdoor de uitloop beter gebruiken. In totaal zijn er heel veel bedrijven betrokken, maar we meten bij 9 bedrijven. Het project werd voor 50 % gefinancierd door de EU en het ministerie van Economische Zaken. Op die manier wordt de financiele bijdrage van Adopteer een Kip verdubbeld!


Op de site www.bomenvoorbuitenkippen.nl is te zien wat er allemaal in het project gebeurd is. Het is de site voor de boeren, dus schrik niet van alle vaktermen.

 Heeft u ideeën voor een leuk nieuw project en wilt u deze met ons delen? Neem gerust contact op.

Kippen kijken

Nieuws

1 april 2016
Onlangs publiceerde Adopteer een Kip een persbericht over de ontwikkeling van een kakelvertaal-app. Sommige hadden het misschien al door, maar dit was natuurlijk een grapje. 1 april hebben wij aangegrepen om een belangrijke onderwerp aan te kaarten...
22 maart 2016
Kippentaal is eenvoudiger dan in eerste instantie werd gedacht. Specialisten van Bionext ontwikkelen op dit moment een app waarmee de meeste kippengeluiden vertaald kunnen worden. Het doel van deze 'Kakelvertaler' is om het voor kippenhouders...