Home >> Herken een bio ei

Hoe herken je een biologisch ei?

De beste manier om te weten of je ei diervriendelijk is, is door te kijken naar het stempel op het ei. Het eerste cijfer geeft aan hoe de kip geleefd heeft. De codes gaan van 0 tot 3. Hoe lager het cijfer, hoe diervriendelijker het ei. Biologische eieren hebben de code 0.

Biologische eieren zijn herkenbaar aan het EU Biologisch logo op het doosje. Dit zijn de diervriendelijkste eieren. In de stal hebben de kippen stro om in te scharrelen, voldoende zitstokken om te rusten en legnesten voor hun eieren. In de stal zijn maximaal 6 kippen per vierkante meter. Buiten hebben de kippen een uitloop van 4 vierkante meter per kip. Het voer is biologisch, dus onbespoten. Alleen voor biologische kippen is het preventief wegbranden of kappen van een (levend) deel van de snavel verboden. 

 

Zo ziet een ei-nummer er uit: 0 - NL - 90245 – 1.

Het eerste nummer is het soort ei. Dat 0, 1, 2 of 3 zijn.

0 = biologisch
1 = vrije uitloop 
2 = scharrel
3 = kooi

Vervolgens staat er een code met twee letters, dat staat voor het land van herkomst. Daarna volgt het bedrijfsnummer, en het laatste cijfer is het stalnummer.

Herken een bio ei

Waarom biologisch?

Dankzij de actie Adopteer een Kip zijn veel mensen in aanraking gekomen met biologische landbouw en voeding en is het aantal biologische kippen verzevenvoudigd (van 300 duizend in 2003 naar 2,1 miljoen in 2013). Biologische eieren zijn lekkerder, gezonder en beter voor de kip. De kip leidt een prima leven. Met alle ruimte, in alle vrijheid. Miljoenen kippen kunnen daar alleen maar van dromen. Wist u bijvoorbeeld dat heel veel scharrelkippen nooit buiten komen? Hoe meer biologische kippen er zijn, hoe beter. Voor de kip, voor de biologische sector en voor u. Door een kip te adopteren, draagt u bij aan de biologische pluimveehouderij en kunt u zelf genieten van heerlijke eitjes!

Wist je dat...
een ei binnen 24 tot 26 uur wordt gevormd?


Bio, anbi